NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI DIỄN ĐÀN KINH TẾ TƯ NHÂN 2019

Với mục tiêu tạo sự khác biệt và giá trị gia tăng so với các diễn đàn về kinh tế tư nhân trước đây, từ đó tạo nền tảng cho việc tổ chức thường niên sự kiện này, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 sẽ có những nội dung sau:

ĐĂNG KÝ THAM GIA & HỖ TRỢ SỰ KIỆN

Bà Nguyễn Vân Anh
Tổng Giám đốc Tập đoàn IEC
Cố định: 024 666 24350
Di động: 0906 061 688
Email: anh.nguyen@iecgroup.com.vn