Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019

(TBKTSG Online) – Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 sẽ diễn ra ngày 2 đến 3-5 tới đây tại Hà Nội với chủ đề: “Phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết 10-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khoá XII và Nghị quyết 98-NQ/CP của Chính phủ”.

Ảnh minh họa: Công nhân sản xuất tại một doanh nghiệp tư nhân làm đại lý cấp một cho Samsung. Nguồn: TD

Diễn đàn do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì tổ chức với ba mục tiêu: Thứ nhất, đánh giá quá trình tổ chức thực hiện, những kết quả, hạn chế sau 2 năm triển khai Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.

Thứ hai, quảng bá thành tựu phát triển và những đóng góp của kinh tế tư nhân Việt Nam. Cuối cùng là tạo cơ hội cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được đề xuất, kiến nghị cơ chế chính sách thúc đẩy khu vực này phát triển.

Diễn đàn bao gồm một phiên toàn thể và 6 hội thảo chuyên đề, 1 tọa đàm, 1 triển lãm về thành tựu phát triển của các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu. Phiên toàn thể sẽ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.

Ngoài ra, diễn đàn cũng dành thời lượng lớn cho các cuộc đối thoại công – tư trong các phiên và đặc biệt dành không gian cho khu vực tư nhân đề xuất giải pháp phát triển kinh tế.

Trước thềm diễn đàn, ban tổ chức sẽ thu thập ý kiến của 500 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu trong cả nước, kết hợp với các tham luận của các bộ, ngành để xây dựng báo cáo phát triển kinh tế tư nhân.