THAM GIA TÀI TRỢ DIỄN ĐÀN KINH TẾ TƯ NHÂN ĐỂ CÓ CƠ HỘI:

TIẾP CẬN & GIAO LƯU

với các đại biểu từ khối Chính phủ, đại diện cấp cao từ các Hiệp hội và doanh nghiệp tư nhân trong nước và quốc tế

QUẢNG BÁ & NÂNG CAO
NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

thông qua các hoạt động truyền thông và cơ hội tiếp xúc với các đơn vị truyền hình, báo chí hàng đầu tại Việt Nam

GÓI TÀI TRỢ SỰ KIỆN

XEM CHI TIẾT

XEM CHI TIẾT

XEM CHI TIẾT

XEM CHI TIẾT

ĐỂ THAM GIA HỖ TRỢ TẠI DIỄN ĐÀN KINH TẾ TƯ NHÂN, VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Bà Nguyễn Thị Vân Anh
Tổng Giám đốc – Công ty IEC
Cố định: 0246 663 2450
Di động: 0906 061 688
Email: anh.nguyen@iecgroup.com.vn