THAM DỰ DIỄN ĐÀN KINH Tế tƯ NHÂN ĐỂ CÓ CƠ HỘI

TÌM HIỂU & NẮM BẮT

thực trạng môi trường đầu tư, kinh doanh của khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam

TRAO ĐỔI & THẢO LUẬN

về những cơ hội, khó khăn và thách thức đối với kinh tế tư nhân đồng thời đưa ra các cơ chế, chính sách khuyến khích và giải pháp tạo động lực phát triển kinh tế tư nhân tại Việt Nam

KẾT NỐI

với gần 300+ đại biểu là lãnh đạo từ khối Chính phủ, lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp và các chuyên gia, nhà đầu tư trong nước và quốc tế quan tâm tới hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân phát triển

THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Cô Nguyễn Hồng
Phụ trách Đăng ký Tham dự
Cố định: 024 6663 2452
Di động: 0973 466 428
Email: hong.nguyen@www.vpeforum.vn