Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Kích hoạt tốt hơn nữa khu vực kinh tế tư nhân”

ANTD.VN – Phát biểu khai mạc phiên toàn thể Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 diễn ra chiều 2-5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Kinh tế tư nhân nổi lên như động lực quan trọng dẫn dắt nền kinh tế”.

ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phuc khẳng định kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng trong nền kinh tế

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Đảng và Nhà nước ta luôn có chủ trương nhất quán, xuyên suốt là xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần. Mỗi thành phần kinh tế đều đóng góp vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, trong đó có kinh tế tư nhân.

Hai năm gần đây, khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, nổi lên như một động lực quan trọng dẫn dắt nền kinh tế.

“Nhìn nhận từ các nước cho thấy, khu vực kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng cho sự phát triển, nên Việt Nam cần kích hoạt khu vực này tốt hơn nữa. Kinh tế Việt Nam chỉ hùng mạnh khi có doanh nghiệp đủ cạnh tranh toàn cầu”- Thủ tướng nói.

Vấn đề đặt ra làm sao để doanh nghiệp Việt Nam có thể cạnh tranh quốc tế và để hàng triệu hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi mô hình?

Thủ tướng cho rằng đây là vấn đề khó nhưng nếu có khát vọng và đồng lòng thì doanh nghiệp sẽ làm được.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “20-30 năm trước, vốn và máy  móc có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, nhưng tới đây, con người và đổi mới sáng tạo mới là động lực của nền kinh tế. Cần đổi mới từ tư duy, suy nghĩ… đến cách vận động sản xuất, kinh doanh”.

Chia sẻ về chủ trương, quan điểm, định hướng lớn về phát triển kinh tế tư nhân, những quyết sách tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân góp phần phát triển kinh tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, còn nhiều ràng buộc đối với tiềm năng, thế mạnh và điều kiện của kinh tế tư nhân. “Vì vậy, chúng ta cần tạo điều kiện về không gian, nguồn lực, cơ hội cho khu vực tư nhân phát triển thuận lợi hơn”- người đứng đầu Chính phủ nói.

Thủ tướng đưa ra thông điệp đối với khu vực kinh tế tư nhân là: Sự bình đẳng, được bảo vệ, khích lệ và trao cơ hội cho kinh tế tư nhân.

Trong đó, sự bình đẳng là kinh tế tư nhân luôn bình đẳng trước pháp luật, trong cạnh tranh, phân bổ nguồn lực với các thành phần kinh tế khác, nhất là tiếp cận nguồn lực. Đặc biệt, cần giảm chồng chéo tầng lớp, tạo môi trường thông thoáng cho kinh tế tư nhân.

Khích lệ là được tôn vinh các dự án, ngược lại cần lên án đấu tranh với các doanh nghiệp làm ăn chộp giật, vi phạm đạo đức kinh doanh.

Cuối cùng là trao cơ hội, đó là tạo cơ hội tiếp cận nguồn lực, cắt giảm chi phí kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm… tạo ra môi trường thông thoáng, minh bạch, thuận lợi.

Link : https://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-kich-hoat-tot-hon-nua-khu-vuc-kinh-te-tu-nhan/808964.antd