Thứ Năm, 02 | 05 | 2019 - Buổi sáng

6 Phiên hội thảo chuyên đề diễn ra cùng lúc từ 8:00 -12:00 và Phiên toạ đàm từ 9:00 – 12:00

Triển lãm thành tựu kinh tế tư nhân Việt Nam 2019

 • Thời gian: Ngày 2 /5 / 2019 : 08:00 – 17:00
                     Ngày 3 /5 / 2019 : 08:00 – 12:00
 • Địa điểm: Sảnh tầng 1, Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Triển lãm thành tựu kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 quy tụ gần 50 gian hàng đến từ các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam tiêu biểu. Triển lãm sẽ mang tới cho khách tham dự một cái nhìn tổng quát về quá trình phát triển và trưởng thành của khu vực tư nhân trong thời gian qua dưới sự quan tâm và chỉ đạo của các cấp chính quyền.

Thu hút có chọn lọc các phân đoạn thị trường khách du lịch có khả năng chi trả cao và lưu trú dài ngày tới Việt Nam

 • Thời gian: 8:00 – 12:00
 • Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia
 • Đồng chủ trì:  Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung Ương; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch; Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính (Ban IV) 

Hội thảo tổng hợp các ý kiến hiến kế về 4 nhóm vấn đề chính: Cải thiện tính cạnh tranh của chính sách thị thực Việt Nam theo hướng thực hiện chính sách thị thực cởi mở và áp dụng thủ tục điện tử hiện đại; Cải thiện năng lực cạnh tranh và tính bền vững của các điểm đến quan trọng, tập trung vào các quy định cải thiện môi trường du lịch kết hợp với việc thành lập Tổ chức Quản lý điểm đến đa thành phần; Cải thiện hạ tầng hàng không Việt Nam với sự đầu tư mở rộng các sân bay chủ lực từ nguồn vốn xã hội hoá và Quảng bá du lịch Việt Nam lấy tiếp thị số làm trọng tâm.

Hoàn thiện thể chế và các điều kiện nền tảng để phát triển kinh tế số tại Việt Nam

 • Thời gian: 8:00 – 12:00
 • Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia
 • Đồng chủ trì: Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Công thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, HH Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA)

Hội thảo đi sâu vào thảo luận các nhóm vấn đề sau: Xây dựng và phát triển dữ liệu mở tại Việt Nam, đặc biệt chú trọng việc hoàn thiện khung khổ pháp lý cho Chính phủ số và Dữ liệu mở; Giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong đó nhấn mạnh việc thí điểm các mô hình thanh toán mới, doanh nghiệp công nghệ tài chính (Fintech) và hoá đơn điện tử; Hợp tác công-tư trong phát triển hạ tầng số cốt lõi và Thực hiện xác thực – định danh điện tử tại Việt Nam.

Chủ động và khai thác có hiệu quả CPTPP để phát triển bứt phá

 • Thời gian: 8:00 – 12:00
 • Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia
 • Đồng chủ trì: Bộ Công thương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Hội thảo tổng hợp các ý kiến hiến kế cho 03 nhóm vấn đề chính: Giải pháp tận dụng cơ hội từ CPTPP cho một số ngành hàng xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam như dệt may, da – giày – túi và thuỷ sản; Giải pháp giảm thiểu thách thức & cạnh tranh, tạo đà bứt phá cho DN Việt từ CPTPP và Hợp tác công – tư trong bối cảnh hội nhập và thực thi CPTPP.

Khơi thông dòng vốn trung – dài hạn cho phát triển kinh tế – xã hội

 • Thời gian: 08:00 – 12:00
 • Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia
 • Đồng chủ trì: Ban Kinh tế Trung Ương, Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội.

Hội thảo là cơ hội đóng góp các ý kiến về các nhóm vấn đề sau: Thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam thông qua việc xây dựng hệ thống thông tin tập trung, công khai và thúc đẩy vai trò của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm; Gia tăng tính hấp dẫn của mô hình các quỹ đặc thù, cụ thể là Quỹ Hưu trí tự nguyện và Quỹ đầu tư bất động sản với các chính sách khuyến khích hợp lý cho các nhà đầu tư.

Tạo lập và phát triển bền vững các chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản hội nhập quốc tế

 • Thời gian: 08:00 – 12:00
 • Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia
 • Đồng chủ trì: Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng (Ban IV)

Hội thảo đề cập đến các ý kiến đóng góp về vấn đề tăng cường tính liên kết của các chủ thể trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt chú trọng vào việc tổ chức sản xuất theo chuỗi, thành lập và vận hành các HTX kiểu mới và kết nối cung – cầu; thí điểm triển khai chuỗi tôm thương phẩm đáp ứng yêu cầu của một số thị trường trọng điểm, đặc biệt nhấn mạnh việc nâng cao vai trò định hướng của doanh nghiệp và ngân hàng; phát triển doanh nghiệp “đầu tàu”, dẫn dắt các chuỗi sản xuất nông-thuỷ sản theo yêu cầu thị trường; và giải pháp thực hiện số hoá và hình thành dữ liệu lớn các chuỗi nông – lâm – thủy sản.

Các mô hình kinh doanh mới và khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam: Nút thắt và các khuyến nghị

 • Thời gian: 08:00 – 12:00
 • Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia
 • Đồng chủ trì: Ban Kinh tế Trung Ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin & Truyền thông

Hội thảo tạo cơ hội cho đại diện các cơ quan, doanh nghiệp nêu ý kiến về 03 nhóm vấn đề chủ chốt: Xu hướng “ứng xử” của các quốc gia với những mô hình kinh doanh mới trong thời đại số; Cơ chế, chính sách khuyến khích các mô hình kinh doanh mới tại Việt Nam như kinh tế sẻ chia, kinh tế nền tảng và công nghệ tài chính; Giải pháp xây dựng thị trường vốn chuyên biệt cho khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam.

Nữ doanh nhân và khát vọng “vì một Việt Nam hùng cường”

 • Thời gian: 09:00 – 12:00
 • Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Hội thảo dưới sự đồng chủ trì của nữ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước là cơ hội lắng nghe những chia sẻ và tham gia thảo luận cùng các nữ lãnh đạo cấp cao, nữ lãnh đạo các Bộ ngành, các nữ doanh nhân và các chuyên gia kinh tế dày kinh nghiệm.

Thứ Năm, 02 | 05 | 2019 - Buổi chiều

PHIÊN TOÀN THỂ CỦA DIỄN ĐÀN

 • Chủ đề: “Phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết 10-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khoá XII và Nghị quyết 98-NQ/CP của Chính phủ”
 • Thời gian: 13:00 – 18:00
 • Địa điểm: Hội trường MMH, Trung tâm Hội nghị Quốc gia
 • Đồng chủ trì: Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
 • Các đại biểu ngồi phía trên sân khấu tham gia phiên toàn thể (30-40 đại biểu): Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Quốc hội, Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP, Bộ trưởng một số bộ liên quan, lãnh đạo một số ban của Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, lãnh đạo một số hiệp hội doanh nghiệp, Ban IV thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, một số doanh nhân tư nhân.
 • Đại biểu tại hội trường: khoảng 2000- 2500 đại biểu.

Thứ sáu, 03 | 05 | 2019 - Buổi Sáng

HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI KINH DOANH, KẾT NỐI ĐẦU TƯ CHO CÁC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀ CÁC DOANH NGHIỆP THAM GIA SỰ KIỆN

 • Thời gian: 8:00 – 12:00, ngày 3/5/2019
 • Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia